تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - مطالب هفته دوم تیر 1397
یک دنیا فـــریاد در مـن سکـوت کرده !

قلبم زیر فشار ِ این سکوت در حال ِ له شدنـــ ه 

هنوز برای فریاد زدن خیلی زوده !
تاریخ : شنبه 9 تیر 1397 | 00:20 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.