تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - اگر تونستید بریزید توی خودتون , روحتون رو دریابید !
دلـم یــ ه کــایــــاک میخـــــواد ....

یــ ه آبشــــار ... 

نیـــاگـــآرا حتــــآ !

پریـدن ُ ســواری از آبشـار حـس ِ خوبــی میــده ؛ فکــر کنم ...

اینطوری میتونم هیـاهوی ِ روحـم ُ تسکیـــن بدم ُ بهش بفهمـونم کــــ ه

نیـــآگـــآرا بــ ه اون بـزرگـــی ، وقتـی میـــریـزه بـه آرامــش میــرســ ه !

بـایـد ریختــ ه بشـــم درون ِ خــودم شـایـد آروم بشــم ..

مـآه هـاست کـه در خـودم ریختــم ُ از خــودم ســرآزیــــرم .. 

امـــآ هنــوز نــاآرام ..
تاریخ : چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 | 17:34 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.