تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - سیب خوردم دلم درد میکنه !
انقد دوس دارم بدونم حـــــــوا ؛ سیب ُ چطوری خورد ... !

پوست کـَـــند یا با پوست خورد ؛ سیبش زرد بود یا سرخ ..

خب شاید بگید چه اهمیتی داره ؟ 

به نظر من اگر سیبش قرمز بوده باشه ُ پارافین مالیده باشند به پوستش 

حتما حــوای ِ بی نوا درگیر یه سری مشکلات ِ روده ای شده و بهشت 

رو برای آدم مث ِ جهنم کرده ُ خدا هم دیده زیبائیه بهشتش بهم ریخته

کتفشون ُ گرفته پرتشون کرده روی زمین تا اینجا رو به گند بکشند !!

اگرم سیب ِ زرد خورده باشه ُ پوست کنده باشه اون مزه شیرینـــــــش

دلش ُ زده ُ هی غرغر کرده ک سیبِ سبز ِ فرانسوی میخوام ُ آدم مجبور 

شده دستش ُ بگیره بیاره روی زمین که شاید یه روزی یه جائی به اسم ِ

فرانسه کشف بشه ُ بتونه آرزوی ِ بانو رو برآورده کنه .. ( زن ذلیل ) !

من اگر به جای ِ حـــوا بودم مطمئنم سیب ُ مربا میکردم میذاشتــــــــــــم 

جلوی آدم ؛ لب نمیزدم بهش که مبادا خدا بترسه بهشتش خراب بشــــــه ُ

من ُ آدم ُ آواره زمین نکنه !!


یه روز اگر من حــــوا بشـــم حتما میوه بهتری برای ممنوعه شدن انتخاب میکنم !

تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1395 | 02:00 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.