تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - خیال کن راضی بشم به این جریان / حتا یه درصد
اینکـــه نـداشتــه بـاشمـت ...

اینکــه یـــروز نخـــوامــت ...

اینکــه اصلـن جـاهامــون عـوض بشـــه !

مثلــن مــن ُ نداشتــه بـاشــی ؛ مـــن ُ نخـــــوای ...

اوه اوه چقد مسخره ُ غیر منطقی ؛ خـدا بهـ دور !


تاریخ : چهارشنبه 10 شهریور 1395 | 15:06 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.