تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - من هروقت میترسم داد میزنم ..
نترسید هیچوقت چون هیچکس دلیل ترسهاش ُ داد نمیزنه 

سکوت کنید ؛ اینطوری هیچکسی هم نمی فهمه ترسیدید .

نمیدونم درست بیانش کردم یا نه اما ؛ هرآدمی میتونـــــه

خودش رو قوی جلوه بده و درعین ِ ناباوری ترسوتریــن

آدمی باشه که ممکنه بشناسید !

من آدم ترسوئی هستم چون در کمال شهامت سکوت کردم .


تاریخ : دوشنبه 21 دی 1394 | 20:28 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.