تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - چرا خروسا صبح زود بیدار میشن ؟
میخـــونه : 

انقدر زنده بمونم تا بجای تو بمیـــرم .... 

صبح شده ُ من هنوز چشمام باز ِ ؛ شبیه یه ساعت که انگار برای بیدار کردن

بقیه کوک شده ؛ شایدم شبیه خروسی که منتظره سپیده بزنه تا اونـــــــــــــــــم

مغرورانه سرش رو تکون بده بالهاش رو بهم بزنه ُ همچی مردونه بگـــــــــ ه

قـوقــولی قــوقـــول .. بعد از روی حصار بلند ِ باغ بپره پائین ُ منتظـــــــــر ِ

دستای ِ بخشنده کسی بشه که چارتا دونه گندم بریزه جلوش ُ بگه کــــــــوفت !

یخورده میزون نیست احوالم شبیه همون ساعت ِ کوکیه قدیمی که دیگه د ِ مد ِ

شده ُ گذاشتنش توی دکور ُ گاهی اوقات گردگیریش می کنند ُ یه یادش بخیـــــر

حواله ی ِ دل ِ گرفته اش میشه ُ با حسرت به ساعت دیجیتــال ِ خونه یه نگاهی

 میندازه ُ دلش میخواد .. نمیدونم دلـــش چی میخواد اما مطمئــــنم دلـم میخواد 

انقــــدر زنــده بمـونــم تـآ بجـای ِ تــو بمیــرم  !تاریخ : پنجشنبه 7 آبان 1394 | 05:53 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.