یه گوشه از آغوشت که تصورش دلچسبـــ ه ..

گردنت که بوسیدنش واجبـــ ه ..

دستات که باید سفت چسبیدشــــان ..

هوایت که نفس کشیدنش الزامیسـت ..

داشتـنت کــ ه ؛ محالــــ ه !

شاعر می فرمایند :


آدمآ آدم ُ تنها میذارن ..تاریخ : شنبه 20 تیر 1394 | 12:26 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.