تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - من بغضهای قورت نداده ام را افطار کنم یا بذارم برای سحری ؟ !
از لبهای ِ من مشـــتق بگیـریـد 

منحنـی ِ لبهـایم همیشه صـاف اســت . . 

سخته ضریب ِ مماس ِ زاویه های ِ منحنـــی ِ لبهـا و چانه امــ !باز هم بغض دارم / جدی نگیرید !


تاریخ : دوشنبه 1 تیر 1394 | 17:33 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.