تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - اسمش هرچی باشه من هنوزم میلرزم !


بیـدار شدم از یه خواب ِ نسبتا ً عمیق ُ آروم اما برای خوابیدن ِ دوباره چشمام ترسیدند !

کابـوس بـود یـا رویـــا ؛ نمیــــــــدونم ..

فقــط مـن برای داشتنـت میــدویـدم ُ تـــو بـرای رفتـن میـــدویــــدی ! 


تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 | 22:52 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.