تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - من الان دندونم درد میکنه شما اینا رو نخونید !
باید بساط ِ دلت ُ جمع کنی ُ بری بشینی یه گوشه از زندگی ُ خیره بشی به دقیقه های مونده ..

باید بفهمی زندگی کله شق تر از چیزیه که تو براش عمرت ُ صرف کنی ُ خوش خیـــــال باشی

که یه روزی قراره به کام ِ تو باشه ! 

دستات ُ از دستای عمرت بکش بیرون بذار خستگیش ُ در کنه تو هم خستگیات ُ بنــــداز روی

شونه های ِ زمان ُ دیگه حتا به دقیقه ها هم خیره نشو ؛ اونـا میرند ُ تو میمونی ُ خستگی !

دلم یه لیوان چای ِ داغ میخواد ُ کلوچه ی ِ لاهیجـان .

دلم یه ساعت دیواری ِ بزرگ میخواد که روی ِ آخرین دقیقه ی ِ دلخوشی خوابش برده باشه ُ

حتا خیال ِ بیدار شدنم نداشته باشه ..

دلم یه لحظه خندیدن میخواد فقط که زمان ُ نگهداره ُ یادم بره باید از قهقهه های ِ بی خیالــی

تـرسیـــــد ُ برای خندیدن باید لبا رو بست ُ نذاری روزگار دندونت ُ بشمــاره درســت

شبیه اسب ِ پیشکـشی ؛ شاید خنـده هامون پیشکـش ِ دردامون شده ُ زندگی با همینا خوش ِ .

زندگی خیلی احمقه ؛ باور کنید !


تاریخ : سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 | 11:21 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.