مـن هنـوزم شبیـــ ه ِ آدمـای ِ قـرون ُ وُســـطام .. 

هنـوز مـنم به همیـن سـادگـــی !

خـــدا رو چــ ه دیـــدی شـــایـــد یـ ه روز مسـافـر ِ زمـان ِ تــو شــــدم .


تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1393 | 22:54 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.