نمیشه هیچوقت برای دلت مادری کنی ..

انقد تحت ِ هر شرائطی خودت رو کم کردی ؛ له کردی ؛ رد شدی از خودت که دیگه ...

حوصله نداری برای این یذره دل وقت بذاری .. 

انگار تنها قربانی ِ روزگار ِ آدما دلشــــون ِ .. 

بـایـد یکـم بـیشتر مـراقبـش باشـم , دلــم دارهــــ میمـیـرهـــ !

پ.ن : مـن هیچـوقـت پـرسـتار ِ خـوبـی نبـودم .


تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 12:52 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.